رسالت بار رو میشناسید؟

جامعه مدرن

تاقبل از سال ۱۹۹۰میلادی،قبل از جهانی شدن اینترنت،بشرهرگز این حجم ازرفاه و هماهنگی موجود در شبکه های اینترنت را باور نمیکرد!
وابسته شدن تمامی فعالیت های جوامع به اینترنت در مقیاسی بسیار عظیم و در زمانی چنین کوتاه،حکایت از آغاز یک دوران تاریخی نوین در عرصه های گوناگون علوم،فناوری و به خصوص در نحوه تفکر انسان دارد.در۳۰سال اخیر،تفکر دهکده جهانی باعث شده است تا امکانات بسیار زیادی پدیدآید و اینترنت همانند یک موج،منجر به انقلاب و دگرگونی شود.بسیاری از رسانه های ارتباطی سنتی مانند تلفن و تلویزیون نیز با استفاده از اینترنت تغییر شکل داده اند.انتشار روزنامه نیز به صورت وبگاه،خوراک وب و وب نوشت تغییر شکل داده است.اینترنت اشکال جدیدی از تعامل بین انسان ها را از طریق پیام رسانی فوری،تالار گفتگو و شبکه های اجتماعی بوجود آورده است.مشاغل هم از این قائده مستثنی نیستند و در نهایت جایگزینی خرید آنلاین به جای فرآیندهای طولانی خرید،انواع آموزش مجازی،جابجایی و حمل و نقل هوشمند و… این جامعه مدرن را پدیدآورده اند.

حمل و نقل به شیوه جدید

باوجود اینکه روزمرگی انسان با اینترنت و خدمات آن گره خورده است،حمل و نقل و بارکشی شهری کمی در رسیدن به استانداردهای جهانی خصوصا در این کشور غنی تعلل کرده است!
امید و هدف رسالت بار،سرعت بخشیدن به تحول این صنعت با ایجاد نوآوری و پیروی از قوانین نوین دهکده جهانی است. ما امیدوار هستیم که در طی یک دوره طلایی،با پشتکار و اراده ایرانی،شاهد ایجاد بستری مناسب،جهت ارتقای این صنعت چه از لحاظ فرهنگی و چه از لحاظ اقتصادی باشیم.درنتیجه هرنوع محتوا و امکاناتی که در این تارنما میبینید،ثباتی وابسته به نظر شما و البته کارآمدی دارد.

رسالت بار

فعالیت این شرکت از سال۱۳۷۹ و با هدف حمل و نقل در تمامی نقاط کشور ونیز کشورهای همسایه آغاز شد و در سال۱۳۹۸فرآیند همگام سازی این حرفه با الگوهای امروزی آغاز شد.
هم اکنون مدیریت این شرکت تحت نظر بازرسی اتحادیه حمل و نقل شهری میباشد.

RESALAT-BAR-LOGO-500

رسالت بار همچنین افتخار و سابقه همکاری با نهادهای زیر را داراست