چیکار کنیم نشکنه؟

در هر اسباب کشی حساسترین و شاید حتی سختترین بخش، مربوط به بسته بندی و جابجایی ظروف شکستنی است. خیلی وقتها حتی فکر کردن به این که تعداد زیادی بشقاب و لیوان بلور و آرکوپال در کابینتهای آشپزخانه انتظار ما را میکشند تا آنها را تک به تک داخل کاغذ و روزنامه بپیچیم، باعث میشود این بخش را برای آخر کار بگذاریم. با همهی این سختیها، بسته بندی و جابجایی ظروف شکستنی هم بخشی از اسباب کشی است و دیر یا زود باید انجام شود.از آنجا که جابجایی وسایل شکستنی نسبتا مهم تر از سایر بخش هاست،برای آن آموزش جدا در نظر گرفته شده و در این قسمت سعی میکنیم نکاتی را بگوییم که برای انجام این فرآیند به ما کمک کند.

چیکار-کنیم-نشکنه

همه چیز دررابطه با وسایل شکستنی

بسته بندی ظروف شکستنی به شما کمک میکند تا از ایمنی ظروف آسیب پذیر مثل بشقابهای چینی و آرکوپال، لیوانها، ماگهای نوشیدنی و دکوریهای بوفه منزل خاطرتان آسوده شده و اسباب کشی بدون استرس داشته باشید.

کریستالی و چینی جات

مقدار زیادی از کاغذ باطله را دم دست داشته باشید.هرتکه را با چند الیه گاغذ بپیچید. یک تکه روزنامه یا تعدادی خرده کاغذ را در انتهای جعبه بسته بندی خود قرار دهید. این کار ایمنی ظروف را حین حمل و نقل و قرار دادن جعبهها روی همدیگر حفظ میکند.) اگر به صورت سالیانه اسباب کشی میکنید به منظور کاهش هزینه، میتوانید جعبههای ظروف را دور نیاندازید و آنها را به صورت تو در تو داخل هم قرار دهید و در انباری خانه جدیدتان برای سال آینده نگهداری کنید.()*برای بسته بندی ظروف شکستنی مثل لیوان، ماگ، بشقاب و.. میتوانید از روزنامه یا ورقههای مخصوص بسته بندی استفاده کنید. یکی از بهترین روشها استفاده کردن از دفتر باطله بچه ها و مجلات قدیمی است که دیگر از آن استفاده نمیکنید.( هنگام بسته بندی ظروف شکستنی کوچک مثل فنجانها مراقب دسته هایباریک آن باشید و خوب آنها را بپوشانید و درنهایت روی کارتن آنها برچسب “شکننده یا شکستنی”بزنید.

بشقاب،سرویس غذاخوری و آرکوپال

همانند مورد قبل،در ته کارتن هایی که این وسایل را قرار میدهید،روزنامه یا تعدادی کاغذ قرار دهید و درنهایت فضاهای خالی را با روزنامه یا پارپه هایی که برای آشپزخانه استفاده میکنید،پر کنید.از ظرف ها و بشقاب های بزرگتر شروع کنید و آنهارا در کف کارتن قرار دهید. چون اغلب این ظروف اندازه بزرگتری دارند تعداد روزنامههای بیشتری نیاز دارید. هدف از بکار بردن روزنامه، پوشاندن تمامی نقاط نظیر لبهها، دهنه و دستههای موجود هر یک از اشیاء است. هر چه الیههای روزنامه بیشتری استفاده کنید احتمال شکستگی شی در جابهجایی کمتر است ولی در عین حال از اسراف و وسواس هم پرهیز کنید.

لیوان و ماگ

برای بسته بندی لیوانهای کوچک مثل فنجانهای تزئینی، فنجان قهوه و چای یک برگه کاغذ را پهن کنید و ظرف را در میانه آن قرار دهید. سپس کاغذ را از اطراف به سمت داخل لیوان جمع کنید. برای لیوانهای بزرگتر، ورقه کاغذ بسته بندی را باز کرده، لیوان را در یک گوشه آن قرارداده و به سمت داخل رول کنید. بخشهای اضافی روزنامه را داخل لیوان قرار دهید به نحوی که لبه های لیوان کامال پوشیده شود.